Kadrovska evidenca

Programski modul MCR-KE Kadrovska evidenca je prilagodljiva rešitev, ki prihrani čas in denar s stroškovno učinkovitim in transparentnim upravljanjem na področju človeških virov, ki je za podjetje ključnega pomena. Modul je namenjen vodenju matičnih podatkov in ostalih evidenc o delavcih. Širok nabor podatkov je namenjen analizam in pregledom, ki jih kadrovski delavci in vodstvo firme potrebujejo pri svojem delu.

Funkcije modula:

 • sistematizacija delovnih mest
 • matični in ostali podatki o zaposlenih:
  • matični podatki delavca
  • evidenca družinskih članov
  • dokumenti vezani na osebo
  • podatki o izobraževanjih
  • zdravniških pregledih in omejitve delovne zmožnosti
 • stroškovnik
 • upravljanje postopkov:
  • razporeditve in napredovanja
  • izobraževanja in funkcionalno izobraževanje
 • izračuni
 • izpisi
 • uporabniško definirani podatki in šifranti
 • zgodovina podatkov o delavcu

Podatki:

V dolgoletnih izkušnjah se je izkazalo, da organizacije poleg standardni matičnih podatkov potrebujejo zelo raznolike vrste ostalih podatkov o delavcih, smo izdelali kadrovsko evidenco, v kateri lahko poleg standardnih podatkov uporabniki sami dodajajo poljubno število podatkov. Za vsakim takim podatkom pa se lahko izdela tudi šifrant.

Podatke se lahko razporeja v poljubne skupine (predloge) tako, da si uporabnik sam izdela ekrane. Tako pripravljene 'predloge' se uporabljajo  za vnos in  pregledovanje podatkov in za izpisovanje matičnih podatkov. Vsi podatki so dostopni z  ustreznimi pooblastili in dovoljenji.

Sistematizacija delovnih mest:

Sistematizacija  delovnih mest zajema vsa delovna mesta, ki so opisana v sistematizaciji organizacije ali pa so predpisana z uredbo ali zakonom (javni sektor).

Posamezno delovno mesto je opredeljeno kot sklop del in nalog, ki so organizacijsko določene in so po zahtevnosti ter vrsti opravil tako sorodne, da jih lahko opravlja delavec, ki ima določeno izobrazbo, znanje in usposobljenost. Na podatke sistematizacije se vnese zahtevane pogoje in znanja, ki jih mora izpolnjevati oseba (delavec), ki bo zasedel tako delovno mesto. Poleg teh podatkov so tudi osnovni podatki za obračun plač, to so točke, količnik, za gospodarstvo in plačilni razredi za javno upravo, ki pa ga glede na način obračuna lahko uporablja tudi gospodarstvo.

Prav tako je omogočena delitev sistematiziranega delavna mesta po organizacijskih enotah, kar omogoča podrobnejši pregled zasedenosti delavnega mesta.

Posamezna polja pri vnosu so vezana na šifrante, ki so del sistema in so uporabniško nastavljivi, to pomeni, da jih uporabniki lahko spreminjajo. Sistematizacija delovnih mest ima tudi podatek o številu sistematiziranih in številu že zasedenih delovnih mest.

Stroškovnik: 

Stroškovnik je mesečna evidenca prisotnosti, odsotnosti in opravljenega dela.

Funkcionalnost omogoča vnos evidence, prenos v promet za obračun plač in preglede in izpise vnesenih podatkov. V evidenco se vnaša podatke o prisotnosti in opravljenem delo po vrstah opravila in lahko tudi po delovnih nalogih. Poleg vnosa podatkov o rednem delu se vnašajo tudi odsotnosti (prazniki, dopusti, boleznine, službena odsotnost,…). Vnos evidence se opravlja po osebah za vsak mesec. Podatke se lahko vnaša dnevno ali mesečno (za obdobje) odvisni od navodil v organizacijski enoti.

Stroškovnik vsebuje naslednje izpise/preglede:

-          izpis vnesenega prometa po osebah in vnosih

-          izpis pregleda (seznam)

-          izpis seznama po stroškovnih mestih (organizacijskih enotah)

Razporeditve, napredovanja, pogodbe:

Po vnosu delavca (številka, ime in priimek ter osnovnih matičnih podatkov) sledi razporeditev delavca na določeno delovno mesto.  Pri razporeditvi na delovno mesto se iz sistematizacije delovnega mesta prenesejo osnovni podatki, ki se dopolnijo s podatki, ki so potrebni pri razporeditvi. Naslednji korak pri razporeditvi pa je še vnos podatkov pogodbe. Podatki pogodbe so potrebni pri obračunu plače če to podpira oziroma zahteva obračun.

Razporejanje omogoča razporeditev delavca na največ dve delovni mesti hkrati in sicer v takem primeru delavcu za posamezno delovno mesto določimo % zasedenosti.

Vsaka  razporeditev na določeno delovno mesto v sistematizaciji popravi stanje zasedenih delovnih mest.

Program omogoča vnos podatkov letnega ocenjevanja, ki je tudi en od pogojev za napredovanje.

Program razporeditev omogoča tudi napredovanja v naziv in/ali v plačni razred, ki se izvajajo na področju javne uprave in so zakonsko opredeljena (delovna doba na DM in točke iz ocen in izobraževanja). To se izvaja tako, da se za vsako razporeditev in tudi za napredovanja vodi delovna doba od zadnjega napredovanja.

 Izračuni:

 • Izračun delovne dobe
 • Izračun letnega dopusta
 • Izračun % minulega dela
 • Izračunske formule (uporabniško nastavljive)
 • Izvajanje formul

Izpisi:

 • Podatki o delavcih (izpis po podatku in predlogi)
 • Ostali podatki o delavcih (po posameznih sklopih vnosa)
 • Poročila notranjim in zunanjim uporabnikom poročil (obrazci M-1, M-3, M-DČ)
 • Uporabniški izpisi
 • Izraba letnega dopusta
 • Priprava podatkov za pripravo in  oblikuje pogodb, odločbe ali sklepov ter ostalih dokumentov, ki jih pripravlja 'kadrovska služba'

Z vgrajenim programskim orodjem UPI - univerzalni program za izpise ali OGI – Oracle generator izpisov, ki se odraža v programu “Uporabniški izpisi”, lahko uporabnik tudi sam sestavlja poljubne preglede in izbore vnesenih podatkov.

Pogodbe o zaposlitvi, sklepi:

Iz podatkov veljavne razporeditve na delovno mesto in pri napredovanjih  se pripravi podatke pogodbe ali aneksov, ki se uporabijo v izračunu plač (plačni razred, dodatki na delovno mesto in ostali osebni dodatki).

Izpisuje se tudi sklepe o izračunanem dopustu in vse ostale potrebne dokumente.

Pravice uporabnikov:

Pravice uporabnikov za delo s programom so določene na nivoju sistema (vloge). Ker pa vsi uporabniki ne smejo imeti enakih pravic, se jih glede na to lahko loči v več skupin. Vsakemu uporabniku se pripiše skupine, v katere ga uvrščamo in mu tako določimo pravice za delo s predlogami.

Uporabnikom se lahko tudi določi, za katere organizacijske enote smejo vzdrževati in pregledovati podatke. Na ta način se prepreči, da bi različni uporabniki lahko videli podatke drugih organizacijskih enot, za katere niso pooblaščeni.

Podpora vodstvu podjetja:

Vodstvo podjetja lahko s pomočjo pregledov in izpisov nadzira potek kadrovskih procesov in v realnem času sprejema ukrepe, ki odpravljajo odstopanja od potreb in planov.

 
 
 

Kontaktirajte nas

Za več informacij nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo pomagali.

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.