Osnovna sredstva

MCR Osnovna sredstva je celovita rešitev za upravljanje z osnovnimi sredstvi, ki vam pomaga ohranjati točen popis premoženja in opreme.

Sistem je v celoti integriran z drugimi finančnimi aplikacijami in omogoča naslednje aktivnosti:

 • Poleg aktivnih osnovnih sredstev lahko spremljate tudi investicije v teku.
 • Osnovno sredstvo je lahko sestavljeno iz več osnovnih sredstev.
 • Mesečni obračuni, končni letni obračun.
 • Kontiranje, izdelava temeljnice in avtomatski prenos v glavno knjigo.
 • Vodenje osnovnih sredstev z delilnikom.
 • Spremljanje administrativnih postopkov (zavarovanja, registracije).
 • Osnovno sredstvo se lahko nahaja na lokaciji ali je na reverzu.
 • Ob aktiviranju osnovnega sredstva določimo, če se bo obračunavala amortizacija.
 • Program omogoča aktiviranje več osnovnih sredstev naenkrat, če so ta razporejena na isto OE in isto lokacijo.
 • Osnovna sredstva se lahko prenašajo z ene na drugo organizacijsko enoto v okviru organizacijske enote tipa OEZR. Če se osnovna sredstva prenašajo v drugo organizacijsko enoto je to izločitev in avtomatsko aktiviranje v drugi enoti.
 • Dodajanje nabavne ali odpisane vrednosti osnovnemu sredstvu. V tekočem letu je za dograditev ločeno izkazan obračun amortizacije
 • Osnovno sredstvo se lahko razdeli na več osnovnih sredstev. Osnovno sredstvo, iz katerega so nastala nova osnovna sredstva, pa se avtomatično izloči.
 • Združevanje ali razdelitev osnovnih sredstev.
 • Zadolževanje osnovnih sredstev.

Funkcije modula:

 • Promet osnovnih sredstev
  • Nabava OS
  • Prenosi OS
  • Dodajanje vrednosti
  • Razdelitev OS
  • Sestava
  • Izločanje OS
 • Obdelave
  • Obračun amortizacije
  • Kontiranje in izdelava temeljnice
  • Arhiviranje prometa in prehod na naslednje leto
  • Poračun DDV
 • Inventura
 • Izpisi in pregledi

Promet osnovnih sredstev

Nabava OS

Funkcionalnost omogoča vnos osnovnega sredstva v pripravo (investicija v teku brez obračuna amortizacije) ali aktiviranje osnovnega sredstva (z obračunom amortizacije).

V pripravo se vnese osnovna sredstva za katera se amortizacije še ne obračunava, t.i. investicije v teku, datum aktiviranja še ni določen. Ko je investicija zaključena in se osnovno sredstvo preda v uporabo ga z izbiro možnosti Aktiviranje iz priprave aktiviramo.

Možne izbire za vnos osnovnih  sredstev v pripravi so:

 • Dobavitelji
 • Lastna produkcija
 • Inventurni višek
 • Reklamacija
 • Brezplačen prejem

Program omogoča enostaven način vnašanja večjega števila enakih osnovnih sredstev, ki jim avtomatično določa inventarno številko.

Aktiviranje osnovnih sredstev poteka podobno kot prevzem osnovnih sredstev v pripravi. Obrazec za vnos osnovnih sredstev se izbere glede na način pridobitve osnovnega sredstva (vrsta prometa). Razlika je v tem, da je potrebno vnesti tudi datum aktiviranja, lahko pa se vnaša tudi odpisana vrednost.

Prenosi OS

Osnovna sredstva se lahko prenaša med organizacijskimi enotami, med stroškovnimi mesti, med lokacijami in na revez. Omogočen je tudi vnos ali spreminjanje deljenega lastništva stroškovnih mest , stroškovnih nosilcev ali kontov na posameznem osnovnem sredstvu v različnih deležih.

Dodajanje vrednosti

V modulu je omogočeno dodajanje vrednosti osnovnim sredstvom v pripravi in aktivnim osnovnim sredstvom. Osnovnim sredstvom v pripravi se lahko dodaja samo nabavna vrednosti in s tem povečuje ( ali zmanjšuje) celotna vrednost investicije. Aktivnim osnovnim sredstvom lahko dodajamo tako nabavno vrednost, kot tudi odpisano vrednost. Dodaja se lahko pozitivne ali negativne zneske.

Razdelitev OS

Osnovno sredstvo se lahko razdeli na več osnovnih sredstev. Osnovno sredstvo iz katerega so nastala nova osnovna sredstva se avtomatično izloči. Predpogoj za izvajanje tega postopka je, da je obračunana amortizacija za staro osnovno sredstvo do meseca, ki je večji ali enak mesecu razdelitve.

Združevanje več osnovnih sredstev v eno OS.

Novo osnovno sredstvo nastane iz dveh ali več aktivnih osnovnih sredstev. Predpogoj za izvajanje tega postopka je, da je obračunana amortizacija za stara osnovna sredstva do meseca, ki je večji ali enak mesecu združitve. Vsota nabavnih vrednosti je nabavna vrednost, vsota odpisanih vrednosti pa odpisana vrednost novega osnovnega sredstva. Stara osnovna sredstva se avtomatično izločijo.

Izločanje OS

Podatke o izločitvi osnovnih sredstev se vnese na osnovi podpisanega dokumenta. Vnos se vrši preko podobnega obrazca kot knjiženje, le da je možno spremeniti le podatek o stanju osnovnega sredstva in vnesti datum izločitve. Predpogoj za izvajanje tega postopka je, da je obračunana amortizacija za stara osnovna sredstva do meseca, ki je večji ali enak mesecu izločitve. Obrazec za  vnos se izbere glede na vrsto izločitve (vrsta prometa).

Možne izbire za izločitev osnovnega sredstva so:

 • Prodaja
 • Izločitev zaradi izrabljenosti
 • Zahtevek za povračilo stroškov
 • Odpis ob inventuri zaradi izrabljenosti
 • Inventurni manjki
 • Izločitev zaradi prenosa na OE
 • Izločitev zaradi storniranja

Obdelave

Obračun amortizacije

Mesečni ali periodični obračuni in tudi letni obračuni osnovnih sredstev se lahko izvajajo za posamezno organizacijsko enoto ali za več enot hkrati.

Obračuni se lahko izvajajo za posamezni mesec, lahko pa tudi za več mesecev hkrati. Rezultati obračunov se avtomatično prenašajo v temeljnico za glavno knjigo.

Obračuni amortizacije se lahko ponavljajo za obdobje, ki je enako ali večje obdobju za katerega je bil že opravljen obračun.

Kontiranje in izdelava temeljnice

Za izvajanje postopka kontiranje in izdelava temeljnice se odločite sami. Ta postopek lahko izvedete posebej za knjiženje osnovnih sredstev in posebej za obračune, lahko pa izvedete postopek npr. enkrat mesečno za vse vrste prometa, lahko pa tudi za poljubno obdobje. Po izvedbi postopka kontiranja se prenese ves promet trenutno odprtega dnevnika v postavke začasne temeljnice, dnevnik se zapre in avtomatično se odpre nov. Postavke temeljnice lahko izpišete. Postopek izdelava temeljnice za glavno knjigo zapiše seštevke postavk začasne temeljnice v temeljnico glavne knjige.

Prehod na naslednje leto

Postopek prehoda na naslednje leto se izvede v treh ločenih korakih.

V prvem koraku se promet tekočega leta avtomatsko prenese v arhiv  in izbriše. Hkrati se v arhiv prenesejo tudi osnovna sredstva, ki so bila izločena v letu ki ga arhiviramo.

V drugem koraku je možno izdelati predračun amortizacije za leto na katerega prehajamo. Osnova za predračun  amortizacije so končne vrednosti aktivnih osnovnih sredstev skladno z nastavljenimi stopnjami amortizacije. Predračunano amortizacijo je možno izpisati s katerim koli izpisom za amortizacijo.

Zadnji korak pobriše predračun amortizacije (izpisovanje je onemogočeno) in osveži letnico prometa. Uskladijo se otvoritvene vrednosti osnovnih sredstev.

Poračun DDV

Omogočen je poračun vstopnega DDV, ki za nove nabave poračuna vrednosti in zabeleži z novo vrstico prometa v prometno tabelo. Za posamezno nabavo se DDV poračunava lahko samo enkrat.

Inventura

Modul Osnovna sredstva podpira izvedbo postopka inventure na ročni način ali s pomočjo čitalca črtne kode. Za ročno izvedbo popisa so na voljo popisni listi brez vrednosti, popisni listi z vrednostmi, popisni listi za reverze. Po izvedbi fizičnega popisa se viški, manjki in spremembe lokacije v aplikacijo knjižijo ročno in avtomatsko prenesejo s temeljnico v GK.

Za potrebe popisa s čitalcem črtne kode se izvede izvoz podatkov o osnovnih sredstvih in podatkov o lokacijah v ASCII datoteko. Po izvedbi fizičnega popisa s čitalcem se osveženi podatki o lokacijah prenesejo v aplikacijo in se v registru osvežijo paketno in avtomatsko.

Viški in manjki se knjižijo ročno in se avtomatsko prenesejo s temeljnico v GK.

 
 
 

Kontaktirajte nas

Za več informacij nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo pomagali.

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.